Ogłoszenia i komunikaty

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z modułu Aplikacje mobilne dla studentów Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach kierunku Informatyka specjalność Marketing Internetowy w ramach Projektu: „Zintegrowany program rozwoju WSTI w Katowicach”, w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020.

 Zapytanie ofertowe nr 21/POWER/2019 

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z modułu UX Design dla studentów Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach kierunku Informatyka specjalność Marketing Internetowy w ramach Projektu: „Zintegrowany program rozwoju WSTI w Katowicach”, w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020.

 Zapytanie ofertowe nr 20/POWER/2019 

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z modułu Pozycjonowanie stron WWW dla studentów V semestru formy niestacjonarnej, Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach kierunku Grafika, specjalność UX Design projektowanie użyteczności, w ramach Projektu: „Zintegrowany program rozwoju WSTI w Katowicach”, w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020.

  Zapytanie ofertowe nr 19/POWER/2019 

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z modułu Analityka internetowa dla studentów Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach kierunku Grafika specjalność UX Design w ramach Projektu: „Zintegrowany program rozwoju WSTI w Katowicach”, w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020.

  Zapytanie ofertowe nr 18/POWER/2019 

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z modułu Pozycjonowanie stron WWW dla studentów Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach kierunku Grafika specjalność UX Design w ramach Projektu: „Zintegrowany program rozwoju WSTI w Katowicach”, w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020.

  Zapytanie ofertowe nr 17/POWER/2019 

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z modułu Architektura Informacji dla studentów Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach kierunku Grafika specjalność UX Design w ramach Projektu: „Zintegrowany program rozwoju WSTI w Katowicach”, w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020.

  Zapytanie ofertowe nr 16/POWER/2019 

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z modułu Projekt specjalizacyjny dla studentów Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach na kierunku Grafika, specjalność UX Design projektowanie użyteczności, w ramach Projektu: „Zintegrowany program rozwoju WSTI w Katowicach”, w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020.

  Zapytanie ofertowe nr 15/POWER/2019

 Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z modułu Zarządzanie marketingowe w mediach społecznościowych dla studentów Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach na kierunku Grafika, specjalność UX Design projektowanie użyteczności, w ramach Projektu: „Zintegrowany program rozwoju WSTI w Katowicach”, w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020.

 Zapytanie ofertowe nr 14/POWER/2019

 Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z modułu UX Design dla studentów Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach kierunku Informatyka specjalność Marketing Internetowy w ramach Projektu: „Zintegrowany program rozwoju WSTI w Katowicach”, w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020.

 Zapytanie ofertowe nr 13/POWER/2019