Elektroniczna Skrzynka Podawcza – ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza – ePUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza umożliwia doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia, które jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

W celu dostarczenia do Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach dokumentu elektronicznego należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem:  www.epuap.gov.plZarejestruj się

Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik ma dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej Uczelni.

Adres skrytki Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP):

/WSTIKatowice/SkrytkaESP

Wszelkie pytania i uwagi w zakresie zakładania oraz funkcjonowania kont na platformie ePUAP, należy kierować do Centralnego Ośrodka Informatyki, zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/pomoc