Zarządzenia

Zarządzenie nr 204/K/2024 Kanclerza WSTI w sprawie wysokości opłat dla studentów rozpoczynających naukę na studiach I stopnia w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach w roku akademickim 2024/2025

Zarządzenie nr 204/K/2024 Kanclerza WSTI w sprawie wysokości opłat dla studentów rozpoczynających naukę na studiach II stopnia w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach w roku akademickim 2024/2025

Zarządzenie nr 202/K/2024 Kanclerza WSTI w sprawie dostępu i zasad korzystania z szatni studenckiej w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach

Zarządzenie nr 2/S/2023 z dnia 30.08.2023 r. Rektora Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach w sprawie zmian w „Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów” Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach

Zarządzenie nr 199 /K/2023 Kanclerza WSTI w sprawie wysokości opłat dla studentów studiów I stopnia rozpoczynających naukę w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach od semestru letniego w roku akademickim 2023/2024

Zarządzenie nr 185/R/2023 Rektora WSTI w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024 w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach

Zarządzenie nr 184/R/2023 Rektora WSTI w sprawie nieobecności studentów w czasie Juwenaliów Śląskich 2023

Zarządzenie nr 191/K/2023 Kanclerza WSTI w sprawie wysokości opłat dla studentów rozpoczynających naukę na studiach I stopnia w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach w roku akademickim 2023/2024

Zarządzenie nr 191B/K/2023 Kanclerza WSTI w sprawie wysokości opłat dla studentów rozpoczynających naukę na studiach drugiego stopnia w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach w roku akademickim 2023/2024 w formie niestacjonarnej

Regulamin Opłat w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach

Zarządzenie nr 182/R/2022 Rektora WSTI w sprawie sporządzania i ogłaszania list rankingowych najlepszych absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia w WSTI w Katowicach na potrzeby ubiegania się o umorzenie kredytu studenckiego

Zarządzenie nr 181/R/2022 Rektora WSTI w sprawie zmian w zasadach składania prac dyplomowych w WSTI

Zarządzenia Rektora WSTI nr 179/R/2022 w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023

Zarządzenie nr 178/R/2022 Rektora WSTI w sprawie Dni Rektorskich w czasie Juwenaliów Śląskich 2022

Zarządzenie nr 177_K_2021 Kanclerza WSTI w sprawie wysokości opłat dla studentów rozpoczynających naukę na studiach I stopnia w WSTI od sem. zimowego 2021/2022

Zarządzenie nr 177B_K_2021 Kanclerza WSTI w sprawie wysokości opłat dla studentów rozpoczynających naukę na studiach II stopnia w WSTI od sem. zimowego 2021/2022

Zarządzenie nr 177 F_K_2021 Kanclerza WSTI w sprawie wysokości opłat dla słuchaczy rozpoczynających naukę na studiach podyplomowych w WSTI w roku 2021_2022

Zarządzenie nr 181_K_2021 Kanclerza WSTI w sprawie wysokości opłat dla studentów rozpoczynających naukę na studiach I stopnia w WSTI od sem. letniego 2021/2022

Zarządzenie nr 181C_K_2021 Kanclerza WSTI w sprawie wysokości opłat opłat dla słuchaczy rozpoczynających naukę na studiach podyplomowych od semestru letniego 2021_2022

Zarządzenie nr 183_K_2022 Kanclerza WSTI w sprawie wysokości opłat dla studentów rozpoczynających naukę na studiach I stopnia w WSTI od sem. zimowego 2022/2023

Zarządzenie nr 183B_K_2022 Kanclerza WSTI w sprawie wysokości opłat dla studentów rozpoczynających naukę na studiach II stopnia w WSTI od sem. zimowego 2022/2023

Zarządzenie nr 177/R/2021 Rektora WSTI w sprawie form nauki w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 175A/R/2021 Rektora WSTI w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach wprowadzające aktualizację w Zarządzeniu nr 175/R/2021

Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach w roku akademickim 2022/2023

Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenia Rektora WSTI nr 175/R/2021/2022 w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022

Zarzadzenie nr 174_K_2021 Kanclerza WSTI w sprawie wysokości opłat dla studentów rozpoczynających naukę na studiach I stopnia w WSTI od sem. letniego 2020/2021

Zarzadzenie nr 174 C_K_2021 Kanclerza WSTI w sprawie wysokości oplat dla słuchaczy rozpoczynających naukę na studiach podyplomowych w WSTI od sem letniego 2020_2021

Zarządzenie nr 173A/R/2021 Rektora WSTI w sprawie wprowadzenia limitu osób wymaganych do uruchomienia specjalności na studiach I stopnia w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach

Zarządzenie Rektora WSTI w Katowicach nr 173lR/2020 z dnia 26 czerwca 2020 w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach.

Zarządzenie Rektora WSTI w Katowicach nr 172/R/2019/2020 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie: zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach

Zarządzenie Rektora WSTI w Katowicach nr 171/R/2019/2020 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie: realizacji praktyk zawodowychw Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach

Zarzadzenie nr 170 A_K_2020 Kanclerza WSTI w sprawie wysokości oplat dla słuchaczy rozpoczynających naukę na studiach podyplomowych w WSTI w roku 2020_2021

Zarządzenie Rektora WSTI nr 170/R/2019/2020 z dnia 04 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów w formie zdalnej – zdalna obrona prac dyplomowych w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach

Zarzadzenie nr 169 B_K_2020 Kanclerza WSTI w sprawie wysokości oplat dla studentów rozpoczynających naukę na studiach II stopniaw WSTI w roku akademickim 2020_2021

Zarzadzenie nr 169A_K_2020 Kanclerza WSTI w sprawie wysokości oplat dla studentow rozpoczynających nauke w WSTI w roku 2020_2021

Zarządzenie nr 169/R/2019/2020 Rektora WSTI w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach

Zarządzenie nr 168/R/2019/2020 Rektora WSTI w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach

Zarządzenie nr 167/R/2019/2020 Rektora WSTI w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach

 Zarządzenie nr 166/R/2019 Rektora WSTI zmieniające Zarządzenie nr 164/R/2019 w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach

Zarządzenie nr 164/R/2019 Rektora WSTI w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w KatowicachWyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach

Zarządzenie nr 161B/K/2019 Kanclerza WSTI w sprawie wysokości opłat dla studentów rozpoczynających naukę na studiach I stopnia w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach w roku akademickim 2019/2020w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 161E/K/2019 Kanclerza WSTI w sprawie wysokości opłat dla studentów rozpoczynających naukę na studiach II stopnia w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 1/S/2017 z dnia 01.06.2017 r. Rektora Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 1/S/2017 z 01.06.2017 r Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Oświadczenie studenta Wyższej szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej.

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej.

Załącznik nr 3 do Regulaminu - Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej na semestr letni.

Załącznik nr 4 do Regulaminu - Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Załącznik nr 5 do Regulaminu - Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

Załącznik nr 6 do Regulaminu - Wniosek o przyznanie zapomoci.

Załącznik nr 7 do Regulaminu - Oświadczenie o dochodzie uzyskanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów z zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychdów osiąganych przez osoby fizyczne.

Załącznik nr 8 do Regulaminu - Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkem dochodowym.

Załącznik nr 9 do Regulaminu - Oświadczenie o uzyskaniu dochodu.

Załącznik nr 10 do Regulamin - Szczegółowe kryteria punktowania średniej oraz osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych opracowane dla potrzeb przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów"

Załącznik nr 11 do Regulaminu - Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zarządzenie nr 152A/K/2018 Kanclerza WSTI dotyczące opłat obowiązujących przy zapisie na studia do Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019

Zarządzenie nr 152B /K/2018 Kanclerza WSTI w sprawie wysokości opłat dla studentów rozpoczynających naukę na studiach I stopnia w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie nr 152C/K/2018 Kanclerza WSTI dotyczące nowego Regulaminu promocji obowiązującego przy zapisie na studia inżynierskie i licencjackie do Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019

Zarządzenie nr 152D/ K/2018 Kanclerza WSTI dotyczące zasad promocji „Poleć WSTI – zyskaj zniżkę w czesnym” obowiązującej w naborze na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019

Zarządzenie nr 152E/K/2018 Kanclerza WSTI w sprawie częściowego zwolnienia z opłat w semestrze zimowym 2018/2019 kandydatów, którzy starali się o przyjęcie na studia w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w semestrze letnim 2017/2018

Zarządzenie nr 152F/K/2018 Kanclerza WSTI w sprawie wysokości opłat dla studentów rozpoczynających naukę na studiach drugiego stopnia w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie nr 152G/K/2018 Kanclerza WSTI dotyczące Regulaminu promocji obowiązującego przy zapisie na studia II stopnia do Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019

Zarządzenie nr 152 H/K/2018 Kanclerza WSTI w sprawie wysokości opłat dla słuchaczy rozpoczynających naukę na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie nr 152 I/K/2018 Kanclerza WSTI dotyczące Regulaminu promocji w opłacie rekrutacyjnej obowiązującego przy zapisie na studia podyplomowe do Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach na semestr zimowy 2018/2019

Zarządzenie nr 153/K/2018 Kanclerza WSTI dotyczące nowego Regulaminu promocji obowiązującego przy zapisie na studia inżynierskie i licencjackie do Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019

Zarządzenie nr 154/K/2018 Kanclerza WSTI dotyczące nowego Regulaminu promocji obowiązującego przy zapisie na studia inżynierskie i licencjackie do Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019

Zarządzenie nr 154 A/K/2018 Kanclerza WSTI w sprawie wysokości opłat dla studentów kontynuujących naukę na studiach I stopnia w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach w roku 2018/2019

Zarządzenie nr 155/K/2018 Kanclerza WSTI dotyczące nowego Regulaminu promocji obowiązującego przy zapisie na studia inżynierskie i licencjackie do Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019