Regulaminy

Regulamin Opłat w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach obowiązujący od 06.05.2024

Regulamin Studiów Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach obowiązujący od 01.10.2024

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach

Regulamin Studiów Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach obowiązujący od 01.10.2023

Regulamin Studenckich Praktyk Zawodowych obowiązujący od 29.03.2023

Regulamin Studenckich Praktyk Zawodowych obowiązujący od 04.11.2022

Regulamin Studiów Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach obowiązujący od 01.10.2022

Regulamin uznawania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów

Regulamin Studiów Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach obowiązujący od 01.10.2020

Regulamin studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach obowiązujący od 01.10.2020

Regulamin Studenckich Praktyk Zawodowych obowiązujący od 15.12.2016

Uchwała Senatu Nr 2015/2018/2019 z dnia 16 maja 2019 roku Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach w sprawie przyjęcia zmian w dokumencie Regulamin Studenckich Praktyk Zawodowych

Regulamin Studiów Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach

Uchwała Senatu nr 214/2018/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku Senatu Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach w sprawie przyjęcia zmian w dokumencie Regulamin Studiów

Regulamin Studiów Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach - opinia Samorządu Studenckiego

Regulamin Studiów Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach

Uchwała Senatu nr 198/2017/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku Senatu Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach w sprawie przyjęcia zmian w dokumencie Regulamin Studiów

Regulamin Studiów Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach - opinia Samorządu Studenckiego

Regulamin studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach

Zarządzanie prawami autorskimi o prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasady komercjalizacji a także korzystania z infrastruktury badawczej.