Archiwum

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z modułu UX Design na kierunku informatyka specjalność marketing internetowy, w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023.

Zapytanie ofertowe nr 4/POWER/2022

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z modułu Pozycjonowanie stron www na kierunku informatyka specjalność marketing internetowy, w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023

Zapytanie ofertowe nr 3/POWER/2022

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z modułu Aplikacje mobilne na kierunku informatyka specjalność marketing internetowy, w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023

Zapytanie ofertowe nr 2/POWER/2022

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z modułu Public relations na kierunku informatyka specjalność marketing internetowy, w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022

Zapytanie ofertowe nr 1/POWER/2022

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z modułu Architektura informacji na kierunku grafika specjalność UX Design projektowanie użyteczności, w semestrze zimowym 2021/2022

Zapytanie ofertowe nr 19/POWER/2021

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z modułu Aplikacje mobilne na kierunku informatyka specjalność Marketing internetowy, w semestrze zimowym 2021/2022

Zapytanie ofertowe nr 18/POWER/2021

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z modułu Podstawy marketingu na kierunku informatyka specjalność Marketing internetowy, w semestrze zimowym 2021/2022

Zapytanie ofertowe nr 17/POWER/2021

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z modułu UX Design na kierunku informatyka specjalność Marketing internetowy, w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Zapytanie ofertowe nr 15/POWER/2021

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z modułu Pozycjonowanie stron www na kierunku informatyka specjalność Marketing internetowy, w semestrze zimowym 2021/2022

Zapytanie ofertowe nr 14/POWER/2021

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z modułu Aplikacje mobilne ma kierunku informatyka specjalność Marketing internetowy, w semestrze zimowym 2021/2022

Zapytanie ofertowe nr 13/POWER/2021

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z modułu Architektura informacji na kierunku grafika specjalność UX Design projektowanie użyteczności, w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Zapytanie ofertowe nr 12/POWER/2021

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z modułu Analityka internetowa

Zapytanie ofertowe nr 11/POWER/2021

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z modułu Pozycjonowanie stron www na kierunku grafika specjalność UX Design projektowanie użyteczności, w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Zapytanie ofertowe nr 10/POWER/2021

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z modułu Zarządzanie marketingowe w mediach społecznościowych na kierunku grafika specjalność UX Design projektowanie użyteczności, w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Zapytanie ofertowe nr 9/POWER/2021

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z modułu Copywriting na kierunku grafika specjalność UX Design projektowanie użyteczności, w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Zapytanie ofertowe nr 8/POWER/2021

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych przez ekspertów praktyków z modułu Public relations na kierunku informatyka specjalność Marketing internetowy, w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Zapytanie ofertowe nr 7/POWER/2021

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych przez ekspertów praktyków z modułu Zarządzanie marketingowe w mediach społecznościowych na kierunku grafika specjalność UX Design projektowanie, w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Zapytanie ofertowe nr 6/POWER/2021

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych przez ekspertów praktyków z modułu Analityka internetowa na kierunku grafika specjalność UX Design projektowanie, w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Zapytanie ofertowe nr 5/POWER/2021

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z modułu Projekt specjalizacyjny na kierunku grafika specjalność UX Design projektowanie użyteczności, w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Zapytanie ofertowe nr 4/POWER/2021

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z modułu Architektura informacji dla studentów kierunku grafika w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Zapytanie ofertowe nr 3/POWER/2021

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z modułu Inżynieria użyteczności i narzędzia UX Design na kierunku grafika specjalność UX Design projektowanie użyteczności w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Zapytanie ofertowe nr 2/POWER/2021

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z modułu Pozycjonowanie stron www dla studentów kierunku grafika w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Zapytanie ofertowe nr 1/POWER/2021

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z modułu Copywriting dla studentów kierunku grafika w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Zapytanie ofertowe nr 23/POWER/2020

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z modułu Zarządzanie marketingowe w mediach społecznościowych dla studentów kierunku grafika w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Zapytanie ofertowe nr 22/POWER/2020

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z modułu Pozycjonowanie stron www dla studentów kierunku grafika w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Zapytanie ofertowe nr 21/POWER/2020

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z modułu Analityka internetowa dla studentów kierunku grafika w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Zapytanie ofertowe nr 20/POWER/2020

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z modułu projekt specjalizacyjny dla studentów kierunku grafika w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Zapytanie ofertowe nr 19/POWER/2020

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z modułu Inżynieria użyteczności i narzędzia UX Design dla studentów kierunku grafika w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Zapytanie ofertowe nr 18/POWER/2020

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z modułu Aplikacje mobilne dla studentów kierunku informatyka w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Zapytanie ofertowe nr 17/POWER/2020

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z modułu Architektura informacji dla studentów kierunku grafika w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Zapytanie ofertowe nr 16/POWER/2020

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z modułu Pozycjonowanie stron www dla studentów kierunku grafika w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Zapytanie ofertowe nr 15/POWER/2020

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z modułu UX Design dla studentów kierunku informatyka w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Zapytanie ofertowe nr 14/POWER/2020

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z modułu Pozycjonowanie stron www dla studentów kierunku informatyka w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Zapytanie ofertowe nr 13/POWER/2020

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z modułu Podstawy marketingu dla studentów kierunku informatyka w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Zapytanie ofertowe nr 12/POWER/2020

Dostawa i wdrożenie Systemu Wspomagającego Organizację Przebiegu Studiów (SWOPS)

Zapytanie ofertowe nr 11/POWER/2020

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z modułu Copywriting dla studentów kierunku Grafika w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

Zapytanie ofertowe nr 10/POWER/2020

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z modułu Public relations dla studentów trybu niestacjonarnego kierunku Informatyka w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

Zapytanie ofertowe nr 9/POWER/2020

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z modułu Public relations dla studentów kierunku informatyka w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

Zapytanie ofertowe nr 8/POWER/2020

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z modułu Analityka internetowa dla studentów kierunku grafika w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

Zapytanie ofertowe nr 7/POWER/2020

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z modułu Zarządzanie marketingowe w mediach społecznościowych dla studentów kierunku grafika w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

Zapytanie ofertowe nr 6/POWER/2020

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z modułu Copywriting dla studentów kierunku grafika w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

Zapytanie ofertowe nr 5/POWER/2020

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z modułu Architektura informacji dla studentów kierunku grafika w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

Zapytanie ofertowe nr 4/POWER/2020

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z modułu Pozycjonowanie stron WWW dla studentów kierunku Grafika w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

Zapytanie ofertowe nr 3/POWER/2020

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z modułu Projekt specjalizacyjny dla studentów kierunku Grafika w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

Zapytanie ofertowe nr 2/POWER/2020

 Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z modułu Inżynieria użyteczności i narzędzia UX Design dla studentów Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach kierunku grafika specjalność UX Design w ramach Projektu: „Zintegrowany program rozwoju WSTI w Katowicach”, w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020.

Zapytanie ofertowe nr 1/POWER/2020

Zakup 18 licencji edukacyjnych (subskrypcji) oprogramowania Adobe Creative Cloud lub równoważnego na okres 12 miesięcy.

Zapytanie ofertowe nr 22/POWER/2019

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z modułu Aplikacje mobilne dla studentów Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach kierunku Informatyka specjalność Marketing Internetowy w ramach Projektu: „Zintegrowany program rozwoju WSTI w Katowicach”, w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020.

 Zapytanie ofertowe nr 21/POWER/2019 

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z modułu UX Design dla studentów Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach kierunku Informatyka specjalność Marketing Internetowy w ramach Projektu: „Zintegrowany program rozwoju WSTI w Katowicach”, w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020.

 Zapytanie ofertowe nr 20/POWER/2019 

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z modułu Pozycjonowanie stron WWW dla studentów V semestru formy niestacjonarnej, Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach kierunku Grafika, specjalność UX Design projektowanie użyteczności, w ramach Projektu: „Zintegrowany program rozwoju WSTI w Katowicach”, w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020.

  Zapytanie ofertowe nr 19/POWER/2019 

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z modułu Analityka internetowa dla studentów Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach kierunku Grafika specjalność UX Design w ramach Projektu: „Zintegrowany program rozwoju WSTI w Katowicach”, w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020.

  Zapytanie ofertowe nr 18/POWER/2019 

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z modułu Pozycjonowanie stron WWW dla studentów Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach kierunku Grafika specjalność UX Design w ramach Projektu: „Zintegrowany program rozwoju WSTI w Katowicach”, w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020.

  Zapytanie ofertowe nr 17/POWER/2019 

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z modułu Architektura Informacji dla studentów Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach kierunku Grafika specjalność UX Design w ramach Projektu: „Zintegrowany program rozwoju WSTI w Katowicach”, w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020.

  Zapytanie ofertowe nr 16/POWER/2019 

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z modułu Projekt specjalizacyjny dla studentów Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach na kierunku Grafika, specjalność UX Design projektowanie użyteczności, w ramach Projektu: „Zintegrowany program rozwoju WSTI w Katowicach”, w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020.

  Zapytanie ofertowe nr 15/POWER/2019

 Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z modułu Zarządzanie marketingowe w mediach społecznościowych dla studentów Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach na kierunku Grafika, specjalność UX Design projektowanie użyteczności, w ramach Projektu: „Zintegrowany program rozwoju WSTI w Katowicach”, w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020.

 Zapytanie ofertowe nr 14/POWER/2019

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z modułu UX Design dla studentów Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach kierunku Informatyka specjalność Marketing Internetowy w ramach Projektu: „Zintegrowany program rozwoju WSTI w Katowicach”, w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020.

 Zapytanie ofertowe nr 13/POWER/2019

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z modułu Identyfikacja wizualna dla studentów Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach na kierunku Informatyka, specjalność Marketing Internetowy, w ramach Projektu: „Zintegrowany program rozwoju WSTI w Katowicach”, w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020.

Zapytanie ofertowe nr 12/POWER/2019

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z modułu Copywriting dla studentów Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach na kierunku Grafika, specjalność UX Design projektowanie użyteczności, w ramach Projektu: „Zintegrowany program rozwoju WSTI w Katowicach”, w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020.

Zapytanie ofertowe nr 11/POWER/2019

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla studentów Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach kierunku Grafika specjalność UX Design w ramach Projektu: „Zintegrowany program rozwoju WSTI w Katowicach”, w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020.

Zapytanie ofertowe nr 10/POWER/2019

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla studentów Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach kierunku Informatyka specjalność Marketing Internetowy w ramach Projektu: „Zintegrowany program rozwoju WSTI w Katowicach”, w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020.

Zapytanie ofertowe nr 9/POWER/2019

 Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla studentów Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach kierunku Informatyka specjalność Marketing Internetowy w ramach Projektu: „Zintegrowany program rozwoju WSTI w Katowicach”, w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020

Zapytanie ofertowe nr 8/POWER/2019

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć przez ekspertów praktyków dla studentów Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach kierunku Grafika w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019.

Zapytanie ofertowe nr 7/POWER/2019


Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć przez ekspertów praktyków dla studentów Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach kierunku Grafika w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019.

Zapytanie ofertowe nr 6/POWER/2019

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć przez ekspertów praktyków dla studentów Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach kierunku Grafika w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019.

Zapytanie ofertowe nr 5/POWER/2019

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć przez ekspertów praktyków dla studentów Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach kierunku Grafika w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019.

Zapytanie ofertowe nr 4/POWER/2019

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku Grafika w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019.

Zapytanie ofertowe nr 3/POWER/2019

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku Informatyka specjalność Marketing internetowy w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019.

Zapytanie ofertowe nr 2/POWER/2019

Załacznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/POWER/2019

Załacznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/POWER/2019

Załacznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 2/POWER/2019

Załacznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 2/POWER/2019

Załacznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 2/POWER/2019

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku Grafika specjalność UX Design projektowanie użyteczności w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019.

Zapytanie ofertowe nr 1/POWER/2019

Załacznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/POWER/2019

Załacznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/POWER/2019

Załacznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/POWER/2019

Załacznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1/POWER/2019

Załacznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 1/POWER/2019

Zakup 18 licencji edukacyjnych (subskrypcji) oprogramowania Adobe Creative Cloud lub równoważnego.

Zapytanie ofertowe nr 4POWER2018

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4/POWER/2018

 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 4/POWER/2018

 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 4/POWER/2018

 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 4/POWER/2018

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku Grafika w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019.

Zapytanie ofertowe nr 3POWER2018

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/POWER/2018

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 3/POWER/2018

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 3/POWER/2018

Załącznik nr 4 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE

 Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku Grafika w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019.

Zapytanie ofertowe nr 2POWER2018

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/POWER/2018

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/POWER/2018

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 2/POWER/2018

Załącznik nr 4 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE 

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku Informatyka w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019.

Zapytanie ofertowe nr 1/POWR/2018

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/POWER/2018

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/POWER/2018

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/POWER/2018

Załącznik nr 4 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE