Ogłoszenia i komunikaty

Zakup usługi serwis oraz aktualizacja Systemu Wspomagającego Organizację Przebiegu Studiów (SWOPS)

Zapytanie ofertowe nr 2/POWER/2023

Zakup 18 licencji edukacyjnych (subskrypcji) oprogramowania Adobe Creative Cloud w wersji shared device licensing – na urządzenie współużytkowane lub równoważnego: wszystkie aplikacje na okres 12 miesięcy.

Zapytanie ofertowe nr 1/POWER/2023