Uchwały

Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach nr 274/2023/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie przyjęcia dokumentu Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach w roku akademickim 2025/2026.

Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach nr 273/2023/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie przyjęcia zmian w dokumencie Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach w roku akademickim 2024/2025.

Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach nr 265/2022/2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia zmian w dokumencie Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach w roku akademickim 2023/2024.

Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach nr 266/2022/2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia zmian w dokumencie Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach w roku akademickim 2024/2025.

Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach nr 258/2022/2023  z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia dokumentu "Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów w Wyższej Szkole Technologii nformatycznych w Katowicach w roku akademickim 2024/2025".

Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach nr 250/2021/2022 z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia dokumentu "Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach w roku akademickim 2023/2024".

Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach nr 249/2021/2022 z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia zmian w dokumencie "Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach w roku akademickim 2022/2023".

Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach w roku akademickim 2020/2021 z późn. zm.

Uchwała Senatu Nr 229/2019/2020 z dnia 28 maja 2020 roku Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach w sprawie przyjęcia dokumentu Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach w roku akademickim 2020/2021

Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach w roku akademickim 2021/2022

Uchwała Senatu Nr 230/2019/2020 z dnia 28 maja 2020 roku Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach w sprawie przyjęcia dokumentu Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach w roku akademickim 2021/2022

Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach w roku akademickim 2020/2021

Uchwała Senatu Nr 2020/2018/2019 z dnia 16 maja 2019 roku Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach w sprawie przyjęcia dokumentu Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach w roku akademickim 2020/2021

Uchwała Senatu Nr 2021/2018/2019 z dnia 16 maja 2019 roku Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach w sprawie korekty dokumentu Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach w roku akademickim 2019/2020.

Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach w roku akademickim 2019/2020

Uchwała Senatu nr 200/2017/2018 z dnia 14 maja 2018 roku Senatu Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach w sprawie przyjęcia dokumentu Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach w roku akademickim 2019/2020

Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu nr 200/2017/2018 z dnia 14.05. 2018 r. - Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach w roku akademickim 2019/2020